โปรแกรมจำเป็น

โปรแกรมจำเป็นในการโหลดเกมส์ โปรแกรมใช่ในการแตกไฟล์ , โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไฟล์, โปรแกรมจำลอง Drive หรือโปรแกรม เม้าส์ไฟล์ , โปรแกรมสำหรับโหลดไฟล์ .Torrent


โหลดโปรแกรม อ่านไฟล์.ISO ที่นี้

Link1 | Link 2 | Link 3 (เลือกโหลดลิงค์ไหนก็ได้)


โหลดโปรแกรม MegaDownloader ที่นี้

Link1 | Link 2 | Link 3 | Link 4 | Link 5 (เลือกโหลดลิงค์ไหนก็ได้)

โหลดโปรแกรม WinRAR ใช่แตกไฟล์ ที่นี้

Link1 | Link 2 | Link 3 (เลือกโหลดลิงค์ไหนก็ได้)


โหลดโปรแกรม IDM ช่วยดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี้

Link1 | Link 2 | Link 3 (เลือกโหลดลิงค์ไหนก็ได้)


โหลดโปรแกรม uTorrent โปรแกรมโหลดบิท ที่นี้

Link1 | Link 2 | Link 3 (เลือกโหลดลิงค์ไหนก็ได้)


Facebook Comments

Jun 12, 2017 - Posted by admin
CLOSE
CLOSE