วิธีลงเกมส์

สำหรับไฟล์เกมส์ที่ Crack โดย PLAZA
1. แตกไฟล์
2. ใช่โปรแกรมอ่านไฟล์.ISO โหลดโปรแกรมได้ ที่นี้
3. ติดตั้งเกมส์ setup.exe
4. นำไฟล์ในแฟ้ม PLAZA ไปทับในแฟ้มเกมส์
5. เล่นเกมส์!

สำหรับไฟล์เกมส์ที่ Crack โดย CODEX
1. แตกไฟล์
2. ใช่โปรแกรมอ่านไฟล์.ISO โหลดโปรแกรมได้ ที่นี้
3. ติดตั้งเกมส์ setup.exe
4. นำไฟล์ในแฟ้ม CODEX ไปทับในแฟ้มเกมส์
5. เล่นเกมส์!

สำหรับไฟล์ Repack (นอกเหนือจากด่านบน)
1. แตกไฟล์
2. ติดตั้งเกมส์ setup.exe
3. เล่นเกมส์!

Facebook Comments

Oct 13, 2017 - Posted by admin
CLOSE
CLOSE